Indmeldelse

Indmeldelse finder sted ved de ugentlige møder i klasserne.

Kom og vær med til et par klassemøder før du aflevere din indmeldelsesblanket, og tag evt. en snak med klasselederen eller kredslederen hvis du har spørgsmål inden indmeldelsen.

Vi har åbent for indmeldelser hele året, og medlemsskabet fortsætter indtil du aktivt melder dig ud.

Her kan du hente indmeldelsesblanketten, så du kan udfylde og printe den hjemmefra.
Så skal du bare aflevere den til din leder.

Hent indmeldelse

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at kontingentet holdes på et niveau, hvor alle kan være med. At det er muligt, at holde kontingentet på et forholdsvist lavt niveau skyldes, at kredsens medlemmer
selv bidrager til kredsens økonomi ved salg af fx kredslodsedler og landslotteri.
Kontingentindbetalingen er imidlertid ikke kun et bidrag til kredsens daglige drift. Kontingentindbetalingen er også dokumentation for medlemsskabet i forhold til bl.a. kommunen.
Det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens økonomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at betale dit kontingent.

Kontingent

Kontingentet i 2021 udgør 620 kr. for hele året og opkræves over 2 gange - i marts og oktober. Der ydes søskenderabat.
Kontingentet for 1. halvår udgør således 310,- kr. for 1. barn og 260,- kr. for efterfølgende børn.
Den samlede pris for 2 børn er således 570 kr., mens medlemskab for 3 børn udgør 830 kr.

Kontingentet indbetales via kredsens NemTilmeld løsning på nettet.
Klik ind på: www.fdfhedehusene.nemtilmeld.dk, hvor du kan betale med betalingskort.