Udlån af FDF Hedehusenes kredshus, Charlottegårdsvej 2B.

FDF Hedehusenes kredshus kan udover FDF Hedehusenes daglige brug udlånes til:

- FDF kredse og andre korps; til afholdelse af egentligt forbunds/korps bestemt arbejde. Herunder møder, aktiviteter og ledertræning.
- Medlemmer i kredsen; til afholdelse af børnefødselsdage.
- Ledere/seniorer i kredsen; til afholdelse af egne arrangementer f.eks. fødselsdag, børnefødselsdag, konfirmation.
- Andre institutioner f.eks. børnehave, SFO, skole, kirke

Andre ønsker om brug af kredshuset skal godkendes af kredsledelsen eller i bestyrelsen.

I alle tilfælde gælder følgende regler for brug af kredshuset:

- Ingen støj udendørs efter kl.22
- Ingen ophold på parkeringspladsen, kun i haven.
- Ingen festtelte i haven.
- Ingen udendørs højttalere.
- Der skal altid være opsyn af ansvarlige ledere/forældre.
- Inden huset forlades foretages oprydning så der ser præsentabelt ud.
- Fuldstændig oprydning og rengøring foretages senest den efterfølgende dag.
- Ødelagt inventar erstattes.
- FDFs forsikring dækker ikke ved private arrangementer.
- Overnatning er kun tilladt ved FDF arrangementer

Detaljer om start- og sluttid, nøgle, alarm, rengøring og affald aftales med kredslederen.

I tvivl- og nødstilfælde kontakt Søren H. Pedersen på mobil 28110657.


Særligt for Naturværkstedet:


Naturværkstedet udlånes til skoler og institutioner i lokalområdet. Booking forgår via kredsens hjemmeside.