Bestyrelsen består af kredslederne, en lederrepræsentant, en repræsentant fra seniorklassen og fire forældrerepræsentanter.
Der ud over har vi to suppleanter for forældrereprsentanterne.
Vi holder generalforsamling hvert år i marts. Valgperioden er to år.

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen er du meget velkommen til at tage fat i os. Du kan ringe eller skrive, men vi er også ofte til at træffe i Kredshuset i forbindelse med mødeaftner eller andre arrangementer.

Gregers Holse
Formand for bestyrelsen

Jeanette Larsen
Kredsleder

Søren Hvidberg Pedersen
Kredsleder

Peter Hansen
Kasserer
Forældrerepræsentant

Stefan Rasmussen
Lederrepræsentant

Danny Strawbridge
Forældrerepræsentant

Iani Andersen
Forældrerepræsentant

Magnus Langkow
Seniorrepræsentant